เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลงรุ้งสีสวย เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

เพลงรุ้งสีสวย เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก
ฟังเพลง สำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก , เพลงเด็กเล็ก , เพลงรุ้งสีสวย, รุ้งสีสวย, เพลงเด็กอนุบาล, เพลงเด็ก

วันนี้มาเรียนรู้สีทั้งเจ็ดที่มีในรุ้งกินน้ำ ในเพลง รุ้งกินน้ำ เพลงเด็กที่สอนเกี่ยวกับเรื่องสี นำเรื่องราวการสอนมาแต่งเป็นเพลงให้เด็กๆร้องตาม เพลงไพเราะ รุ้งสีสวย ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
เพลงรุ้งสีสวย เพลงรุ้งสีสวย เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply