เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เสียงร้องใสๆ ของเด็ก

เพลง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพลงสำหรับเด็ก ฟังเสียงร้องใสๆ ของเด็กเล็กกันครับ
ฟังเพลง สำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก , เพลงเด็กเล็ก , เพลง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว, เพลงเด็ก , ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว, เพลงเด็กร้อง

เนื้อเพลง เพลงทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
คนเราทุกคน ว่ายวน ผลกรรมนำเนื่อง
ตกต่ำ รุ่งเรือง เกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตน
ความดีค้ำจุนจากบุญกุศล
ความชั่วจากบาปทุกคน เพราะตนนั้นก่อเวรไว้

บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่ว
นั่นบาปสาปตัวเกลือกกลั้วมัวเมาเขลาไป
บางคนระอาว่าเหตุไฉน
ทำดีแต่จนเหลือใจ ไม่เห็นได้ดีเหมือนว่า

อย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่
จิตใจเหนือสิ่งใดล้ำค่า
เพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตา
อย่าพะวงหลงลืมตน

**ทำดีทุกทีต้องมีผลดีโดยทั่ว
ก่อกรรมทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคน
คนดี รักดี โชคดีมีผล
คนชั่ว ชั่วโฉดเฉาชน ไม่พ้นผลกรรมซ้ำเติม
(ร้องซ้ำตั้งแต่ **)

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพลง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เสียงร้องใสๆ ของเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply