เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลง Peanut เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลง Peanut เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง Peanut , เพลงสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็ก , Peanut

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ เพลง Peanut  The Elephant Song เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

His Name is Peanut and he?s an elephant
With a very long long trunk
And he is purple with poka dots
and he really likes peanuts

yummy yummy peanuts

His Name is Peanut and he?s an elephant
With two big big funny ears
And he can hear for miles and miles
And he really likes peanuts

yummy yummy peanuts

His Name is Peanut and he?s an elephant

Oh so big big and so round
And when he walks he shake shakes the ground
And he really likes peanuts

yummy yummy peanuts

His Name is Peanut and he?s an elephant
With an itty bitty tail
forever searching all the trails
for yummy yummy peanuts
yummy yummy peanuts
forever searching all the trails
for yummy yummy peanuts
forever searching all the trails
for yummy yummy peanuts

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก
เพลง Peanut  เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก 
credit : www.thegigglebellies.com

เพลง Peanut Peanut เพลง Peanut


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply