เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Twinkle Twinkle Little Star เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Twinkle Twinkle Little Star เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็กTwinkle Twinkle Little Star

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ Twinkle Twinkle Little Star : เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

When the blazing sun is gone,
When there’s nothing he shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, through the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

In the dark blue sky so deep
Through my curtains often peep
For you never close your eyes
Til the morning sun does rise
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก
Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
credit : www.kididdles.com


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply