เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Five Little Monkeys เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Five Little Monkeys เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็กFive Little Monkeys

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ Five Little Monkeys! : เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

One little monkey jumping on the bed
He fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!

No little monkeys jumping on the bed
None fell off and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
Put those monkeys back in bed!

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก
Five Little Monkeys  Five Little Monkeys เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply