เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Mickey Mouse song ฟังเพลง มิกกี้เมาส์

Mickey Mouse song ฟังเพลง มิกกี้เมาส์
เพลงสำหรับเด็กๆ, เพลงเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก, เพลงเด็กอนุบาล, เพลง มิกกี้เมาส์,  เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็ก , Mickey Mouse song 


Mickey Mouse Clubhouse Dream Come True Song | Disney Junior UK

เนื้อเพลง Mickey Mouse song ฟังเพลง มิกกี้เมาส์
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E
Mickey: It’s me!
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E
It’s the Mickey Mouse Clubhouse Come inside, it’s fun inside
It’s the Mickey Mouse Clubhouse roll call!
Donald! Donald: Present.
Daisy! Daisy: Here.
Goofy! Goofy: Hyuck, here.
Minnie! Minnie: Hi, here!
Pluto! Pluto: Ruff ruff ruff
Mickey! Mickey: Right here.
It’s the Mickey Mouse Clubhouse Come inside, it’s fun inside
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Mickey Mouse Clubhouse  Mickey Mouse song  ฟังเพลง มิกกี้เมาส์


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply