เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลง abcd เพลงเด็กๆ

เพลง abcd เพลงเด็กๆ เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก, เพลงเด็กอนุบาล, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็กเพลง abcd,  abcd

A-B-C-D-E-F-G

เอ บี ซี ดี อี เอฟ จี

H-I-J-K-L-M-N-O-P

เอ็ช อาย เจ เค เอ็ล เอ็ม เอ็น โอ พี

Q-R-S-T-U and V,

คิว อาร์ เอ็ส ที ยู และวี

W-X-Y-Z, you see.

ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์ วาย เซ็ด เห็นไหม

Now I know my A-B-C

ตอนนี้ ฉัน รู้จัก A B C ของฉันแล้ว

Next time will you sing with me?

คราวหน้า เธอ จะ ร้อง กับ ฉัน ไหม

Very Good! Now let’s sing it again.

ดี มาก เอาล่ะ เรา มาร้อง อีกครั้ง ดีกว่า

A-B-C-D-E-F-G

เอ บี ซี ดี อี เอฟ จี

H-I-J-K-L-M-N-O-P

เอ็ช อาย เจ เค เอ็ล เอ็ม เอ็น โอ พี

Q-R-S-T-U and V,

คิว อาร์ เอ็ส ที ยู และวี

W-X-Y-Z, you see.

ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์ วาย เซ็ด เห็นไหม

Now I know my A-B-C

ตอนนี้ ฉัน รู้จัก A B C ของฉันแล้ว
เพลง ABCD  เพลง abcd เพลงเด็กๆ เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply