เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลงหนอนผีเสื้อ เพลงเด็กๆ

เพลงหนอนผีเสื้อ เพลงเด็ก
ต้วมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอ ,  เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็ก ,เพลงหนอนผีเสื้อ

เนื้อเพลง หนอนผีเสื้อ เพลงเด็กๆ
อัลบัม : พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
เนื้อร้อง: พัทจารี อัยศิริ ทำนอง: พัทจารี อัยศิริ เรียบเรียง: วิชัย อึ้งอัมพร

ต้วมต้วม เตี้ยมเตี้ยม ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอ

กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป

กระดึ๊บ ดึ๊บไป บนใบไม้อ่อน กัดกัด กินกิน อิ่มแล้วก็นอน

แล้วเจ้าหนอนก็ชักใยหุ้มตัวกระดึ๊บ กระดึ๊บ กระดึ๊บ ดึ๊บ ดึ๊บ

เพลงหนอนผีเสื้อเพลงหนอนผีเสื้อ   เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply