เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลงการ์ตูน เพลงเด็ก คิตตี้ Hello Kitty Openning

เพลงการ์ตูน เพลงเด็ก คิตตี้ Hello Kitty Openning

เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็ก, เพลงเด็กเล็ก เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลงการ์ตูน, คิตตี้Hello Kitty Openning

เพลงการ์ตูน เพลงเด็ก คิตตี้ Hello Kitty Openning
Everybody say Hello Kitty
who loves flowers flowers in the sun or a party just for one
its kitty
kitty kitty
will invite her friends
they can hear her play a song
its kitty
kitty kitty
if you don’t know were she lives
you might have missed her
and her papa and her mom
and there’s mini
she’s my sister!
there an itsy bitsy kitty family
but even though there kittys
there like you and me
rainy days
turn sunny
funny
just wait and see
always like to pretend
won’t you want to make a brand new friend
its kitty
kitty kitty
there’s rainbows in the sky
and the birds that fly so high
its kitty
kitty kitty
so if you wanna laugh and play and do most things everyday
there’s a kitty you should know
and its time to say hello
say it clear now
lets all cheer
say Hello Kitty

เพลงสนุกๆ เนื้อหาดีมีสาระและสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ เพลงเสริมกิจกรรมเข้าจังหวะ เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กๆ เพลงเด็ก เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลง คิตตี้ Hello Kitty Openning

คิตตี้ เพลงการ์ตูน เพลงเด็ก คิตตี้ Hello Kitty Openning


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply