เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger เพลงเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger  เพลงเด็ก
ฟังเพลง สำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก, เพลงเด็กเล็ก, เพลง One Little Finger,เพลงเด็กอนุบาล, เพลงเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, One Little Finger, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger  by Muffin Songs

One little finger, one little finger
one little finger, tap, tap, tap!
point to the ceiling, point to the floor
put it on your nose mouth

One little finger, one little finger
one little finger, tap, tap, tap!
point to the ceiling, point to the floor
put it on your nose mouth

One little finger, one little finger
one little finger, tap, tap, tap!
point to the ceiling, point to the floor
put it on your nose mouth

เพลงสนุกๆ เนื้อหาดีมีสาระและสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ เพลงเสริมกิจกรรมเข้าจังหวะ เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กๆ การ์ตูนเด็กเล็ก cartoon การ์ตูนสุภาษิต เพลงเด็กๆ เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger 
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger  เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก One Little Finger ฟังเพลงสำหรับเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply