เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal เพลงสำหรับเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กๆ เพลงเด็ก ฟังเพลงสำหรับเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, ฟังเพลงเด็ก , เพลงเด็กเล็ก, เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal, เพลงเด็กๆ,  เพลงเด็ก, เพลงเด็กอนุบาล, เพลงภาษาอังกฤษ, Buffalo gal

เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal เพลงเด็กๆ เพลงเด็ก by For Kids

เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal

As I was walking down the street,
Down the street, down the street,
A pretty little gal I chanced to meet,
Oh, she was fair to see.

Buffalo Gals, won’t you come out tonight,
Come out tonight, come out tonight.
Buffalo Gals, won’t you come out tonight
And dance by the light of the moon.

I stopped her and we had a talk,
Had a talk, had a talk,
Her feet took up the whole sidewalk
And left no room for me.

Buffalo Gals, won’t you come out tonight,
Come out tonight, come out tonight.
Buffalo Gals, won’t you come out tonight
And dance by the light of the moon.

I asked her if she’d have a dance,
Have a dance, have a dance,
I thought that I might have a chance
To shake a foot with her.

Buffalo Gals, won’t you come out tonight,
Come out tonight, come out tonight.
Buffalo Gals, won’t you come out tonight
And dance by the light of the moon.

I danced with a gal with a hole in her stockin’,
And her heel kept a-knockin’, and her toes kept a-rockin’
I danced with a gal with a hole in her stockin’
And we danced by the light of the moon.

Buffalo Gals, won’t you come out tonight,
Come out tonight, come out tonight.
Buffalo Gals, won’t you come out tonight
And dance by the light of the moon.

Read more: Children – Buffalo Gals Lyrics | MetroLyrics

เพลงสนุกๆ เนื้อหาดีมีสาระและสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ เพลงเสริมกิจกรรมเข้าจังหวะ เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กๆ การ์ตูนเด็กเล็ก cartoon การ์ตูนสุภาษิต เพลงเด็กๆ เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal

เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal เพลงภาษาอังกฤษ Buffalo gal เพลงสำหรับเด็ก 


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply